Lær mer om  kriminalitetsforebygging - erfaringer, tiltak og metoder.

Bekymringsmelding | Vold og overgrep | Radikalisering | Barn og ungdom | Tidlig innsats | Trygge nærmiljøer

Samordningsmodellen for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Hva er SLT? | Koordinatorene | Tilskuddsmidler | Ressurser | Aktuelle konferanser | Kurs og samlinger |

Forskning, litteratur og fagressurser - her er kunnskapen du leter etter

Forskning | Utdanning | Kurs og konferanser | Faglitteratur | Våre publikasjoner |

Det kriminalitetsforebyggende råd - etablert 1980

Medlemmer | Sekretariatet | Mandat | Historikk | Årsrapporter | Rådsmøter | Høringsuttalelser

Jobber du med å utvikle lokale planer og tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i din kommune? Arbeider du i førstelinjen, og møter barn og unge som står i fare for å bli radikalisert? Klikk her og få tilgang til nyttige ressurser som kan inspirere og hjelpe deg i arbeidet.

Nasjonal veieder | KRÅDs idésamling | Lokal forebygging | Undervisningsopplegg | Konferanser | Kartlegging |Tilskudd |

-Det var nettet som radikaliserte Breivik

På KRÅDs seminar om radikalisering var Geir Lippestad en av innlederne. - Jeg er alvorlig bekymret for at nettekstremisme skal skape nye terrorister, sier han.

Tema for seminaret var "Nettet - frihavn for ekstremisme?" og Lippestad var siste innleder. Lippestad har tilegnet seg mye kunnskap om nettekstremisme etter å ha studert fenomenet i over halvannet år i forbindelse med forsvaret av terroristen Anders Behring Breivik.

20november4lippestad

Advokat Geir Lippestad

Nettet radikaliserte Breivik

 - Breivik opparbeidet sitt raseri bygget på informasjon fra nettet. Det var nettet alene som radikaliserte ham. Breivik opplevde ikke noe spesielt grusomt i barndommen. Han hadde kanskje en litt vanskelig barndom, men ikke verre enn noen andre. Han spilte han opptil 16 timer med virtuelle voldsspill i døgnet og mistet kontakten med virkeligheten. Disse to tingene i kombinasjon tror vi førte til de grusomme handlingene 22. juli 2011.

- Vi vet også at han har mange tilhengere som støtter ham, særlig i Russland men også i Frankrike, Tyskland og USA. Vi får fortsatt mange e-poster som støtter Breivik. Nettet har mange ideologer som fungerer som forbilder med modellmakt for søkende, unge mennesker. Skolen er derfor helt avgjørende i skillet mellom fakta og ideologi.

Lyskaster i nettets mørke avkroker

Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand og medlem av KRÅD, innledet seminaret. - Vi opplever nå en mediehverdag med nettsamfunn som sprer hat, rasisme og oppfordring til vold. Hvordan skal vi forholde oss til det vi ser på nettet? KRÅD ønsker å være en lyskaster ut i det interaktive nettets mørke avkroker. Et nett uten grenser. Et nett som sprer såkorn for ekstremistiske holdninger og potensiell vold. Et nett som speiler holdninger som kan formidles uten motforestillinger eller debatt i åpent landskap. Skal nettet få være en frihavn for ekstremister? Må samfunnet vente til vold er utøvd, eller straffbare handlinger er gjennomført, før vi agerer? Lar vi oss passivisere av beskyldningene om å begrense ytringsfriheten når vi argumenterer mot meninger og holdninger. Hvor går grensene for hvilke metoder vi skal bruke i kampen mot ekstremistene?

20november2

Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand, innledet seminaret

Nettet - et ekkokammer

Tor Bach er redaktør for nettstedet vepsen.no og var førstemann ut som innleder. Vepsens formål er å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper. - Vi må ta nettet på alvor som et ekkokammer for ekstremisme. Nettet bekrefter og styrker oppfatninger, særlig på de lukkede grupper, som for eksempel på facebook, hvor de styrker hverandres holdninger, sier han.

20november1

Tor Bach, redaktør av vepsen.no og Arnt Even Hustad i Kråd

Ord virker!

Lars Gule, postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus,  hadde et interessant innlegg om mottiltak på nettet. - Det handler om  ytringsfrihet som er en sentral menneskerrettighet. Ord virker - på godt og vondt, fordi ord påvirker oss til valg. Hvordan skal vi gjøre mottiltak mot ekstremisme på nett?  Vi må bruke ytringsfriheten! Vi må mottale og motargumentere. Vi må kreve ansvarlighet fra ekstremistene. Vi må ta til motmæle fordi nettet virker som fluepapir på ekstremistene, sier han. Lars Gule skriver mye om dette i boka ”Ekstremismens kjennetegn – ansvar og motsvar” (2012). Her skiller Gule mellom ekstremisme og gangbare oppfatninger, og viser hvordan man kan ta til motmæle mot høyreekstremistiske holdninger. 

20november3

Lars Gule, postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Forebygging av voldelige demonstrasjoner

Vegard Martinsen er politioverbetjent ved Oslo politidistrikt og leder dialoggruppen. Denne gruppa har tett kontakt med aktivister av ulike typer og jobber med forebygging av opptøyer og bråk ved demonstrasjoner og aksjoner. - God dialog med aktivistene er viktig. Slik kan vi sørge for at demonstrasjoner blir holdt lovlig og at det ikke blir bråk, sier han.

 Se oppslag fra avisene om KRÅDs seminar her:

http://www.dagsavisen.no/samfunn/ma-lere-om-netthat-i-skolen/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lippestad-Det-var-nettet-alene-som-radikaliserte-Breivik--7050180.html

http://www.dagbladet.no/2012/11/20/nyheter/innenriks/anders_behring_breivik/terror/22_juli/24468593/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10071153

 

 

 

 

 

 

 

 

Medieblikk