Kongelig oppmerksomhet om restorative justice

oppflgingsteam-prisutdeling-edited-web-small
Jan Egil Haugdal fra politiets forebyggende gruppe i Trondheim og Ketil Leth-Olsen fra Konfliktrådet på scenen etter foredraget i Litteraturhuset i går. De kan vise til sterke eksempler på hvilke forandringer restorative justice kan bringe fram i enkeltmennesker - både ofre og gjerningspersoner.
Fotos: Geir Anders Rybakken Ørslien/KRÅD

Kronprinsparets Humanitære Fond ble opprettet i 2001 og har siden tildelt midler til humanitære prosjekter på bryllupsdagen til HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette-Marit.

I går var begge til stede i Litteraturhuset i Oslo for å dele ut diplom og pengestøtte til to prosjekter for å støtte utsatte ungdomsmiljøer på Rykkinn i Bærum og Holmlia i Oslo, foran et fullsatt auditorium med rundt 200 gjester.

Prosjektet «Vær Stolt» på Holmlia arbeider for å styrke ungdoms selvbilde og selvtillit, og for å fremme forståelse for integrering og samhold i samfunnet. Her får barn og unge selv være med på å forme det lokale ungdomsmiljøet på en positiv måte.

HYWA fra Rykkinn er en organisasjon for og med ungdom mot vold, rasisme og rusmidler. HYWA betyr håp på kurdisk, og organisasjonen ble etablert på Rykkinn i Bærum etter at en ung gutt ble drept sommeren 2008.

Blant kandidatene som ble vurdert var også Oppfølgingsteam Trondheim, i regi av Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Selv om de ikke ble tildelt pris, ble arbeidet vurdert som så interessant at ildsjelene bak ble bedt om å arrangere et eget seminar om prosjektet - som et eget punkt på programmet.

Prosjektleder Ketil Leth-Olsen fra Konfliktrådet og Jan Egil Haugdal, leder av politiets forebyggende gruppe ved Sentrum politistasjon i Trondheim, inntok scenen med et foredrag som trakk opp hovedlinjene for restorative justice og viste praktiske eksempler.

Prosjektet defineres som et "forsoningsprogram", og bruker stormøter etterfulgt av tverrfaglig, skreddersydd oppfølging av de unge lovbryterne som her tilbys et frivillig alternativ til det tradisjonelle straffesystemet. Samtidig virker prosjektet også for ofrene, som får fortalt sin versjon gjennom stormøter der alle involverte og deres respektive nettverk er til stede.

Et av målene er at gjerningspersonene skal få hjelp til å forstå rekkevidden av det de har gjort, og hvordan konsekvensene har påvirket andre menneskers liv - for deretter å gis anledning til å gjøre opp for seg. Oppfølgingsprogrammet varer vanligvis et års tid.

Så langt har over 100 unge ofre og gjerningsmenn deltatt i programmet. Omlag 90 prosent av ungdommene har gjort opp for seg på en måte fornærmede er tilfreds med, og bare 10 prosent har falt tilbake til kriminelle handlinger etter gjennomført program.

NOU 2008:15 "Barn og straff" bruker blant annet Trondheimsmodellen som grunnlag for sitt forslag om at ungdomsstormøter med påfølgende ungdomsplan skal bli en lovfestet ordning. Et nyopprettet prosjekt i Justisdepartementet starter nå arbeidet med en lovproposisjon som blant annet vil følge opp dette forslaget.

I går fikk også kronprinsparet et innblikk i hvordan restorative justice kan fungere, i en halvannen times presentasjon med blant annet videointervjuer med unge lovbrytere og glimt fra stormøter.

Klikk her for å lese mer om Oppfølgingsteamet i Trondheim:

http://www.konfliktraadet.no/no/Nyheter/Oppfogingsteam-trondheim-3ar/

oppflgingsteam-prisutdeling-mettemarit-small
HKH Kronprinsesse Mette-Marit delte i går ut årets priser fra Kronprinsparets Humanitære Fond. Her er hun sammen med fondets styreleder Tove Strand (t.v.) og prisvinnerne   Ove Bevolden fra Holmlia og Arild Steine og Mehnaz Palani fra Rykkinn.