Lær mer om  kriminalitetsforebygging - erfaringer, tiltak og metoder.

Bekymringsmelding | Vold og overgrep | Radikalisering | Barn og ungdom | Tidlig innsats | Trygge nærmiljøer

Samordningsmodellen for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Hva er SLT? | Koordinatorene | Tilskuddsmidler | Ressurser | Aktuelle konferanser | Kurs og samlinger |

Forskning, litteratur og fagressurser - her er kunnskapen du leter etter

Forskning | Utdanning | Kurs og konferanser | Faglitteratur | Våre publikasjoner |

Det kriminalitetsforebyggende råd - etablert 1980

Medlemmer | Sekretariatet | Mandat | Historikk | Årsrapporter | Rådsmøter | Høringsuttalelser

Jobber du med å utvikle lokale planer og tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i din kommune? Arbeider du i førstelinjen, og møter barn og unge som står i fare for å bli radikalisert? Klikk her og få tilgang til nyttige ressurser som kan inspirere og hjelpe deg i arbeidet.

Nasjonal veieder | KRÅDs idésamling | Lokal forebygging | Undervisningsopplegg | Konferanser | Kartlegging |Tilskudd |

Medieblikk