Lær mer om  kriminalitetsforebygging - erfaringer, tiltak og metoder.

Bekymringsmelding | Vold og overgrep | Radikalisering | Barn og ungdom | Tidlig innsats | Trygge nærmiljøer

Samordningsmodellen for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Hva er SLT? | Koordinatorene | Tilskuddsmidler | Ressurser | Aktuelle konferanser | Kurs og samlinger |

Forskning, litteratur og fagressurser - her er kunnskapen du leter etter

Forskning | Utdanning | Kurs og konferanser | Faglitteratur | Våre publikasjoner |

Det kriminalitetsforebyggende råd - etablert 1980

Medlemmer | Sekretariatet | Mandat | Historikk | Årsrapporter | Rådsmøter | Høringsuttalelser

Medieblikk